همه نوشته ها در دسته بندی

جذاب و جالب

چگونه باید آینه صفت باشیم!

چگونه باید آینه صفت باشیم!

«المومن مرآت المومن؛ مومن آینه مومن است»، حدیثی مشهور با مضامین والا و کارکردهای بسیار است. توجه به کارکردهای آینه می‌تواند به ما این امکان را ببخشد تا درک درستی از سطح و چگونگی روابط برادری دینی در جامعه داشته…

ادامه مطلب

داستان واقعی زندگی از نگاه….

داستان واقعی زندگی از نگاه....

پادشاه بزرگ یونان، اسکندر، پس از تسخیر کردن حکومت های پادشاهی بسیار، در حال بازگشت به وطن خود بود. در بین راه، بیمار شد و به مدت چند ماه بستری گردید. با نزدیک شدن مرگ، اسکندر دریافت که چقدر پیروزی…

ادامه مطلب