سمینار «سواد رسانه ای با رویکرد فرهنگی-تربیتی»

دانشگاه دخترانه رفاه_ تهران1396/2/24

دانشگاه دخترانه رفاه


اجرای سمینار «سواد رسانه ای با رویکرد فرهنگی-تربیتی»
دانشگاه دخترانه رفاه_ تهران1396/2/24
photo_2017-08-02_01-20-41